Hotels & Restaurant

Restaurant Name Address Phone - Number
Veg.Restaurants - Kanchipuram
Hotel Saravana Bhavan Annai Indhira Gandhi Street
66, Annai Indhira Gandhi St.,
Kanchipuram - 631 502.
+91-44-2722 6877,
2722 6805.
Hotel Saravana Bhavan 504, Gandhi Road,
Kanchipuram - 631 501.
+91-44-2722 2505,
2722 4505.
Sangeetha Veg Restaurant No 71, Nellukara Street,
Kanchipuram Ho,
Kanchipuram - 631501
+(91)-(4112)-27230611,
27230622
Other Restaurants - Kanchipuram
Sridhar Cafe Hotel No 75, Gandhi Road,
Kanchipuram Ho,
Kanchipuram - 631501
+(91)-(4112)-27223888
Dakshin Restaurant Kanchipuram No 487, Hotel Grt Regency,
Near Sridhar Cafe, Gandhi Road,
Kanchipuram Ho, Kanchipuram - 631501
+(91)-(4112)-27225250
+(91)-(4112)-27224263